Vacatures (vrijwillig dus onbetaald)

Er zijn momenteel 5 vacatures:

VACATURE 1
Functie: Coördinator Logistiek

Algemeen:

De coördinator logistiek is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande producten. Deze functie vereist inzicht, snel handelen en contactuele eigenschappen. Deze eigenschappen zijn nodig om snel te kunnen bepalen hoe de (overtollige*) producten die dagelijks door onze chauffeurs bij diverse leveranciers worden opgehaald op basis van hoeveelheid en houdbaarheid moeten worden verdeeld over de eigen voorraad én de vraag van collega voedselbanken in de regio. Deze vrijwilligersfunctie is onbetaald en vergt ca. 4 - 8 uur inzet p/w. 

Taken:

 • Neemt besluiten over de verdeling van de inkomende producten op basis van hoeveelheid, houdbaarheid en “vraag/aanbod” bij collega voedselbanken.
 • Communiceert met collega voedselbanken over de verdeling en ziet toe op een ordentelijke afhandeling.
 • Bereid het uitgaande transport voor, klaarzetten koelcontainers en emballage.
 • Ziet toe op een correcte registratie van de inkomende producten.
 • Stelt de producten samen voor de uitgifte aan onze cliënten.
 • Bereid de uitgifte aan onze cliënten voor.  
 • Werkt samen met de coördinator Transport om benodigde uitgaande ritten met onze eigen vrachtwagen te realiseren.
 • Ziet mede toe op naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften.
 • Bewaakt THT datum naar Infoblad 76 voorschrift.
 • Neemt op basis van richtlijnen van het Bestuur producten uit het proces.
 • Neemt deel aan de coördinatoren vergaderingen

Functie eisen:

 • Snelle denker die goed met moderne communicatie technieken kan omgaan (bijv. whatsapp groepen, mobiel)
 • Kennis van alsmede affiniteit met de Voedselbank processen.
 • Communicatief, empathisch, evenwichtig, continuïteit
 • Computervaardig met Word/Excel en E-mail en Whatsapp i.v.m. bereikbaarheid
 • In ruime mate overdag bereikbaar en beschikbaar om te kunnen aansturen.
 • Bereid om 1x per jaar de on-line basistraining Voedselveiligheid te volgen en afsluitend het certificaat te behalen.
 • Doet wat is afgesproken en regelt zelf bij afwezigheid een vervanger

*: niet de producten uit inkoop, winkelactie, DC distributie, donatie

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
of bel 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)

 

VACATURE 2:
Functie:  Floor Manager

Algemeen:

De werkzaamheden bestaan uit het zorgdragen voor een continu lopend primair voedselbank proces, het realiseren van het beleid van het bestuur en het aanreiken van ervaringen aan het bestuur.

Taken:

In nauwe samenwerking met de manager Operationele Zaken zorgdragen voor een continu lopend primair voedselbank proces. Controle van het werk op de werkvloer, aanwezigheid van voldoende ingewerkte vrijwilligers voor alle taken. Contact met onze chauffeurs en collega’s van voedselbanken in de regio. Overzicht van het magazijn, uitgifte goederen en inkomende goederen en het voorraadbeheer. Het samenstellen van de inhoud van de kratten. Het vervangen van de collega werkvloer-coördinatoren bij afwezigheid. Voortgang van ontwikkelingen periodiek rapporteren aan het bestuur. Contact houden met collega’s en overdragen van werkzaamheden.

Functie eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van alsmede affiniteit met de Voedselbank processen.
 • Communicatief sterk, empathie, evenwichtig, een mensenmens zijn.
 • Flexibel inzetbaar zijn.
 • Computervaardig met Word/Excel en email, database en planning.
 • Bereid om 1x per jaar de on-line basistraining Voedselveiligheid te volgen en afsluitend het certificaat te behalen.
 • Doet wat is afgesproken en regelt zelf bij afwezigheid een vervanger.

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
of bel 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)

 

VACATURE 3:
Functie: Chauffeur / Bijrijder

Algemeen: Bij de Voedselbank De Ronde Venen is elke chauffeur tevens beschikbaar als bijrijder. Hij/zij is dé onmisbare schakel tussen de voedselbron en de cliënt. De chauffeur / bijrijder heeft voor de uitoefening van de functie de beschikking over een transportbus en overig rollend materieel van de Voedselbank. Deze vrijwilligersfunctie is onbetaald.
Hoeveel tijd er in gaat zitten? Tja, hoeveel tijd heb je overdag ter beschikking voor ons? Is je tijd beperkt maar toch met enige regelmaat praktisch in te roosteren dan zijn we daar al dolblij mee. Heb je (veel) meer tijd beschikbaar dan hangen we bij wijze van spreken de vlag voor je uit! Neem gewoon contact met ons op dan komen we er waarschijnlijk wel uit.

Taken:

• Levensmiddelen ophalen bij leveranciers, volgens het rooster en rijschema van de coördinator Transport. (In/uitladen van de bestelbus van punt van levering tot punt van opslag/uitgifte)
• Registreren en tempratuurmetingen verrichten en vastleggen op de voorgeschreven formulieren.
• Het gesloten houden van de “koelketen” waarborgen in alle handelingen.
• Actie nemen en rapporteren i.g.v. afwijkende voedselveiligheidsomstandigheden.
• Emballage en afval afvoeren, volgens het rooster en rijschema van de coördinator Transport.
• Schoonmaken van de laadruimte van de transportbus volgens het rooster van de coördinator Transport.

Functie eisen:

• Minimaal 1 jaar in het bezit van rijbewijs B
• Heeft een beheerste rijstijl en een “oog” voor het verantwoord beladen van vracht
• Heeft de conditie om de transportbus in- en uit te laden (rolcontainers)
• Kennis van alsmede affiniteit met de Voedselbank processen en de voedselveiligheidsvoorschriften.
• Accuratesse in het uitvoeren van temperatuurmetingen, vrachtregistratie
• Vaardig met E-mail en Whatsapp t.b.v. de bereikbaarheid
• Overdag beschikbaar
• Bereid om 1x per jaar de on-line basistraining Voedselveiligheid te volgen en afsluitend het certificaat te behalen.
• Doet wat is afgesproken en regelt zelf bij afwezigheid een vervanger

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
of bel 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)

 

VACATURE 4:
Functie: Coördinator intake/controle

Algemeen: Het zorgdragen voor een effectieve en efficiënte coördinatie van de intake en controle gesprekken. Die gesprekken zijn nodig om te controleren of een cliënt nog voldoet aan de criteria van de Voedselbank om in aanmerking te komen voor een pakket. Het streven is dat er twee vrijwilligers bij deze gesprekken aanwezig zijn.

Taken:

 • Binnenkomende aanmeldingen beantwoorden en een intakegesprek organiseren.
 • ​Het uit de database selecteren van de cliënten voor een controle gesprek.
 • Het vervolgens onderbrengen van de gemaakte afspraak bij de controleur(s).
 • Het met de controleurs opstellen van een beschikbaarheidsrooster alsmede het zorgdragen voor voldoende afspraken zodat elke cliënt maximaal om de 6 maanden een afspraak heeft.
 • Het formeel aanspreken van de cliënt die niet komt of steeds afzegt en eventueel het  pakket (een periode) stilzet.
 • Voortgang periodiek rapporteren aan het bestuur.
 • Zorgdragen voor het hebben van voldoende en ingewerkte controleurs i.o.m. de coördinator vrijwilligers.
 • ​Neemt deel aan coördinatoren vergaderingen.

Functie eisen:

 • Kennis van alsmede affiniteit met de Voedselbank processen.
 • Communicatief sterk om cliënten aan te spreken, empathisch, evenwichtig, accuraat
 • Computervaardig met Word/Excel en email, overweg kunnen met database en eigen planning.
 • Bereikbaar voor cliënten en controleurs
 • Bereid om 1x per jaar de online basistraining Voedselveiligheid te volgen en afsluitend het certificaat te behalen.
 • Doet wat afgesproken is en regelt zelf bij afwezigheid een vervanger

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
of bel 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)

 

VACATURE 5:
Functie: Algemeen Inzetbare Vrijwilliger Voedselbank (AIVV)

Algemeen: de Algemeen Inzetbare Vrijwilliger Voedselbank is de persoon die een zeer belangrijke functie heeft binnen de voedselbank. De AIVV’er voert in principe alle benodigde werkzaamheden uit tijdens de uitgifte dag(en) op donderdag en/of maandag en het vullen van de kratten op woensdag, volgens het vrijwilligersrooster.

Taken:

Op aanwijzing van de coördinator logistiek de werkzaamheden uitvoeren tijdens de uitgifte dag(en) zoals:

 • Pakketten indelen (woensdag)
 • Pakketten uitdelen (woensdag en/of maandag)
 • Brood verstrekken
 • Koel/vries producten uitreiken
 • Winkeldienst
 • Koffie/thee/limonade presenteren
 • Met cliënten praten, een luisterend oor bieden
 • Opruimen

Functie eisen:

 • Kennis van alsmede affiniteit met de Voedselbank processen.
 • Communicatief, empathisch, evenwichtig.
 •  Beheerst e-mail en bijv. Whatsapp i.v.m. bereikbaarheid.
 • Bereid om 1x per jaar de online basistraining Voedselveiligheid te volgen en afsluitend het certificaat te behalen.
 • Doet wat afgesproken is en regelt zelf bij afwezigheid een vervanger

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
of bel 06-33020903 (ma-vr van 9:00-17:00)