Vacatures (vrijwillig, onbetaald)

Opmerking:

Momenteel hebben we met meer dan 90 vrijwilligers onze werkroosters volledig ingevuld.

Onze vrijwilligers zijn voor onbepaalde tijd verbonden aan de voedselbank m.a.w. niet voor een kort verband.
De weinige (coördinator) vacatures die we nog hebben vergen op zich al een inwerktijd van ca. enkele maanden.

Waar in “normale” tijden even kennismaken door een keertje mee te draaien bij de werkzaamheden kon leiden tot aansluiting bij het vrijwilligersteam, is dat nu in de Covid-19 situatie gezien het verhoogde contactrisico niet toegestaan. 

Er zijn momenteel 2 vacatures:

Vacature 1: Bestuurslid Vrijwilligers

Functie:

 • Bestuurslid Stichting Voedselbank De Ronde Venen, verantwoordelijk voor de vrijwilligers

Verantwoordelijkheden:

 • Neemt actief deel aan bestuursvergaderingen en is medeverantwoordelijk voor bestuursbesluiten Stichting Voedselbank De Ronde Venen
 • Het opzetten, uitvoeren, handhaven en het periodiek herijken van het vrijwilligersbeleid
 • Het in overleg met het desbetreffende bestuurslid en/of de desbetreffende coördinator vaststellen en up to date houden van functieprofielen en relevante competenties
 • Het openstellen van vacatures en de publicaties daarvan op de website van de Voedselbank en de social media
 • Het in overleg met het desbetreffende bestuurslid en/of de desbetreffende coördinator actief werven en selecteren en zonodig beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst
 • Het contracteren van vrijwilligers d.m.v. vrijwilligersovereenkomsten, het administratief vastleggen daarvan, welkom heten van nieuwe vrijwilligers en het introduceren van de vrijwilligers binnen de Voedselbank
 • Op de hoogte zijn van het functioneren van vrijwilligers
 • Het houden van functioneringsgesprekken en eventuele exit-interviews indien noodzakelijk of gewenst door de desbetreffende bestuurslid en/of coördinator
 • Het inventariseren van trainingsbehoefte en het in overleg met het desbetreffende bestuurslid en/of de desbetreffende coördinator initiëren van trainingen
 • Het in overleg met het desbetreffende bestuurslid en/of de desbetreffende coördinator organiseren van periodiek werkoverleg
 • Stimuleren van maatregelen die gericht zijn op waardering en goed functioneren van de vrijwilligers en het creëren van een prettige werksfeer
 • Ziet toe op de naleving van de voorschriften van de Voedselbank op het gebied van veilig werken, voedselveiligheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Verzorgt met de desbetreffende coördinator de interne communicatie en de content van de website van de Voedselbank
 • Stuurt coördinator kledingbank aan en is eindverantwoordelijke voor de kledingbank-activiteiten

Profiel:

 • Goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
 • Kennis en ervaring vanuit een leidinggevende HR achtergrond/functie
 • Een opleiding Human Resource Management of Personeel en Arbeid is een pré
 • Goede kennis van en ervaring met Excel, Word en social media
 • Integer, open, rechtvaardig, meelevend en een dienstverlenende attitude
 • Het hebben van een breed lokaal business en of maatschappelijk netwerk is een pré
 • Wonende in de gemeente De Ronde Venen of directe omgeving

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: secretaris@voedselbankderondevenen.nl
 

Vacature 2: Coördinator Voedselstromen

Rol:

 • Coordinator Voedselstromen Voedselbank de Ronde Venen is een uiterst belangrijke functie die inzicht, daadkracht maar ook rust vereist.Deze functie is de spil van de Voedselbank voor de inkomende voedselstromen. Gezien het adhoc karakter van de voedselstromen vereist deze functie stressbestendigheid en beslissingsvaardigheid. Naast de logistieke aspecten bevat deze functie ook commerciële aspecten. Het gaat dan om overtollige producten te ruilen met collega voedselbanken tegen benodigde producten. Een veelzijdige functie die één van de kern processen van de voedselbank aanstuurt.

​Verantwoording/Taken:

 • Is de contactpersoon voor alle externe voedselleveranties, bereikbaar via de Voedselbank Smartphone
 • Draagt zorg voor de besluitvorming over de verdeling van de inkomende producten op basis van hoeveelheid, houdbaarheid, voorraad en “vraag en aanbod” bij collega Voedselbanken
 • Communiceert met:
  • Leveranciers van de producten
  • Het Voedselbank Regio Distributie Centrum Rotterdam over de op te halen of te leveren producten en de bijbehorende logistiek
  • Collega Voedselbanken over de verdeling (handel) van de overtollige of benodigde producten  
  • De collega Dag Coordinator van dienst over de product stromen en beschikbaarheid
 • Is op de belangrijkste aanlever momenten (Woensdag en Donderdag morgen) zoveel mogelijk fysiek aanwezig op de hoofdlocatie van Voedselbank DRV in Mijdrecht
 • Onderhoud de operationele relatie met de leveranciers samen met bestuurslid Operations
 • Optimaliseren van de voedselstromen en bijbehorende logistiek in samenwerking met Coordinator voedselwerving en Coordinator Logistiek Uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde beleid.

Profiel:

 • Min HBO- werk/denk niveau
 • Heeft inzicht/ overzicht in/van complexe and adhoc logistieke situaties
 • Rustig, daadkrachtig en besluitvaardig
 • Handelsgeest, snelle commerciële denker
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Computer vaardig met word en Excel
 • Bereidheid om doelstellingen en beleid van de stichting ten volle te onderschrijven
 • Wonende in de gemeente De Ronde Venen

Heeft u interesse? Stuur een mail naar: secretaris@voedselbankderondevenen.nl