Vacatures (vrijwillig, onbetaald)

Opmerking:

Momenteel hebben we met meer dan 90 vrijwilligers onze werkroosters volledig ingevuld.

Onze vrijwilligers zijn voor onbepaalde tijd verbonden aan de voedselbank m.a.w. niet voor een kort verband.
De weinige (coördinator) vacatures die we nog hebben vergen op zich al een inwerktijd van ca. enkele maanden.

Waar in “normale” tijden even kennismaken door een keertje mee te draaien bij de werkzaamheden kon leiden tot aansluiting bij het vrijwilligersteam, is dat nu in de Covid-19 situatie gezien het verhoogde contactrisico niet toegestaan. 

Er zijn momenteel geen vacatures