Informatie

Zorgtoeslag en misverstanden

Zorgtoeslag:

Allereerst is het van belang te weten dat zorgtoeslag een individuele toeslag is oftewel iedereen kan deze aanvragen mits de hoogte van je inkomen dat toelaat.

  • 18 jaar: vraag een zorgverzekering aan, en tegelijk regel je zorgtoeslag  www.belastingdienst.nl/toeslagen  , vul hier de aanvraag voor zorgtoeslag in.
     
  • Mijn ouders betalen mijn premie, dus ik krijg GEEN zorgtoeslag.

Dit klopt niet. Het gaat er niet om wie betaalt, het gaat erom dat je inkomens situatie toelaat dat je zorgtoeslag krijgt. Het gaat hier niet om het inkomen van je ouders maar van jou zelf.

  • Je inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag.

Vooral voor mensen met een wisselend inkomen is dat een lastig verhaal. Verstandig is dan om je inkomen op de site van de belastingdienst iets hoger in te stellen, zodat je kunt voorkomen dat je moet terugbetalen. Een klein spaarpotje dus.

  • Als je geen inkomen hebt, dan ook geen recht op zorgtoeslag

Dat is onzin, je moet immers toch een zorgverzekering hebben en betalen. Dus heb je ook recht op een zorgtoeslag. Heb je geen inkomen, dat is in 2017 het maximum 88 euro per maand.

  • Ik betaal premie voor ziektekosten dus heb ik altijd recht op de hoogste toeslag

Dat is nou weer NIET waar. Immers de hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

  • Voor het aanvragen van zorgtoeslag moet je betalen.

Dat klopt niet: dat wil zeggen als je het via de site van de belastingdienst aanvraagt, dat is altijd gratis. Maar er zijn wel enkele commerciële  aanbieders die er geld voor vragen. NIET DOEN dus.  Hulp nodig bij aanvragen? Kom maar langs, dan helpen we je verder.

  • Bij zorgtoeslag moet je later ALTIJD terugbetalen.

Dat is inderdaad wel een risico. Maar dat kun je zelf verkleinen door een hoger inkomen op te geven. Denk eraan dat je bij een wijziging in je inkomen dit ook gelijk op de toeslagen pagina van de belastingdienst wijzigt. Juist om te voorkomen dat je moet terugbetalen.

  • Zorgtoeslag kun je niet achteraf aanvragen.

Dit klopt NIET. Je kunt altijd in het volgende jaar de toeslag nog aanvragen van het voorgaande jaar. Denk er wel aan dat je dit doet VOOR 1 september. Of doe het tegelijk met je belastingaangifte, dan heb je immers goed zicht op de hoogte van je inkomen van het vorige jaar.

Misverstanden:

Het blijft ons verbazen welke argumenten ons soms bereiken waarom je geen gebruik zou mogen maken van de voedselbank. En dat is jammer want daarmee zou iemand zich te kort kunnen doen. Onderstaand komen de vier misverstanden aan bod die we eigenlijk het meest tegenkomen.

Misverstand 1: met een eigen huis niet in aanmerking bij de voedselbank?

In feite is het eigenlijk heel simpel. De voedselbank kijkt naar de inkomsten en toeslagen. Daarnaast wordt gekeken naar de vaste lasten als huur, energie, water, internet, ziektekostenverzekering en natuurlijk een WA.

We spreken in veel gevallen van huur maar betekent dit dan dat als je een eigen huis hebt, je niet welkom bent bij de voedselbank? Nee, integendeel. Huur of hypotheek zijn in feite de woonlasten. Vaak zijn de woonlasten niet de aanleiding waarom je van de voedselbank gebruik wilt maken. Daarvoor zijn meestal andere redenen. Je bent ziek geworden, je komt in een scheiding terecht, je hebt plotseling je baan verloren en vindt niet zo snel een andere baan. Kortom dan ontstaat de situatie waarin je niet meer alle rekeningen kunt betalen zoals je gewend was. Een zorgelijke tijd breekt aan, en voordat je het weet lopen de schulden op.

Je zult de eerste niet zijn met een eigen huis en toch recht op hulp van onze voedselbank. Het gaat immers om het eindplaatje tussen inkomsten enerzijds en vaste lasten aan de andere kant. Het moge wel duidelijk zijn dat bepaalde uitgaven niet worden meegenomen, denk even aan abonnementen op tijdschriften of kranten. En bedenk dat alles wordt getoetst aan de landelijke voedselbanknormen: alle mensen worden op gelijke wijze aan de normen getoetst.

Misverstand 2: als je bij de voedselbank wilt mag je geen auto hebben?

Onze heilige koe is natuurlijk wel een dingetje maar ook hier geldt dat het hebben van een auto op zich geen reden hoeft te zijn om niet bij de voedselbank aan te kloppen. Veel mensen hebben de auto nodig voor hun werk of zijn minder mobiel en gebruiken de auto voor vervoer naar ziekenhuis. Een dure bolide gaat er natuurlijk niet in, maar een gewone auto in de regel wel. Het is wel zo dat we de kosten van de auto (wegenbelasting, verzekering en benzine) niet meenemen in onze beoordeling van de vaste lasten. En natuurlijk zullen we samen kijken naar de noodzaak van het hebben van een auto, er zijn ook situaties waarbij we soms een deel van de kosten meenemen in de vorm van reiskosten. Het is verder goed te weten dat de dagwaarde van de auto van belang is bij het eventueel aanvragen van kwijtscheldingen bijvoorbeeld van gemeentebelastingen en waternetkosten. Is de dagwaarde te hoog, dan is kwijtschelding niet mogelijk.

Misverstand 3: ik heb een spaarrekening waar geld op staat dus dan kom ik niet in aanmerking?

Natuurlijk kijken we samen naar zowel de betaalrekeningen als de spaarrekeningen. Het hebben van een spaarrekening om een reserve op te bouwen is alleen maar verstandig. Natuurlijk kijken we wel naar het totale spaarbedrag, het is immers logisch dat daar geen vermogen op mag staan want dan kunt u gelukkig zelf de boodschappen betalen. Maar een klein bedrag is nooit een probleem.

Misverstand 4: de voedselbank is alleen voor heel arme mensen?

Ook dat is niet waar, er zijn immers talloze situaties waarin mensen terecht kunnen komen: scheiding, ziekte, werkloos worden, toeslagen die ineens niet betaald worden:  en dan is het tijd voor actie. Hoe eerder je hulp vraagt hoe lager je eventuele schulden blijven. Dat betekent minder stress en hoe sneller je weer energie hebt om te werken aan een oplossing. De voedselbank is er juist om te helpen met een pakket twee keer per week. En dat geeft financiële ruimte om zo snel mogelijk de opgelopen schulden in te lossen.

Tot slot:

Ook weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Van harte welkom dan, we bespreken samen de vragen en de mogelijkheden en helpen graag om een oplossing te vinden. Een druk op de knop is genoeg om u aan te melden.