Integriteit en Vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van vrijwilligers.
Klik hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen voor de vrijwilligers bij Voedselbank De Ronde Venen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er bij onze voedselbank twee vertrouwenspersonen (m/v) aangesteld waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken:
vertrouwenspersoon@voedselbankderondevenen.nl
Geef je er als vrijwilliger de voorkeur aan om steun buiten onze organisatie te zoeken?
Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken.
klik hier om het te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon
vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.