Kom ik in aanmerking voor hulp?

Wanneer kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

We zijn er voor inwoners in de gemeente De Ronde Venen die tijdelijk een beetje krap zitten en die bereid zijn daar iets aan te doen. Elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente, e.d.) als aanvulling op het dagelijkse eten.

Met ingang van 1 januari 2021 gelden de volgende (landelijk bepaalde) toekenningscriteria:
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder is dan de volgende normbedragen.

  Basisbedrag per huishouden: € 135,-.

  Per persoon: € 95,-.

Enige voorbeelden voor normbedragen per maand per gezin:

1 persoon: € 230
2 volwassenen: € 325
1 volwassene en 1 kind: € 325
1 volwassene en 2 kinderen: € 420
2 volwassenen en 2 kinderen: € 515
1 volwassene en 3 kinderen: € 515

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Met netto bedoelen we: na aftrek van alle lasten zoals huur, energie, zorgverzekering etc.
 

Toelatingscriteria

Hieronder een link naar een PDF voor de toelatingscriteria.