Missie

Missie, visie, waarden en doel

De missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan onze cliënten in ons werkgebied en we doen dat uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Het werkgebied van onze voedselbank bestrijkt per 1 januari 2018 de gehele gemeente De Ronde Venen.

De visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende eten en kleding te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten afnemen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden 
Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

 • We werken met respect en begrip voor elkaar en we hanteren de privacyregels
 • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel en kleding dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We werken op een voedselveilige wijze
 • We verstrekken voedsel uitsluitend gratis
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk
 • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen 
Wij hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een periodiek af te halen pakket ter dekking van de eerste levensbehoeften
 • Het tegengaan van verspilling van goed voedsel
 • Het bieden van een luisterend oor tegen sociale uitsluiting