Tijdelijke uitgiftestop tot 16 april mét overbrugging

Datum: zondag, maart 22, 2020 – 14:06

Voedselbank De Ronde Venen verstrekte donderdag 19 maart een dubbele portie voedsel aan haar 120 cliënten om daarmee twee weken te kunnen overbruggen.

Door een spontaan initiatief van lokale ondernemers (Chocoladehuis, Jumbo Wilnis, Shopping Mijdrecht) en de gemeente De Ronde Venen is afgelopen donderdag in no time een grote som geld bijeengebracht om 120 waardebonnen van €100 aan te schaffen.

Met deze waardebonnen worden de voedselbankcliënten in de gelegenheid gesteld om nog eens twee weken (volgend op de dubbele portie) door te komen. Dat betekent dat men tot 16 april is voorzien van voedsel én de middelen om dat voedsel zélf aan te schaffen.

Het bestuur van de voedselbank zal in de komende vier weken de corona crisissituatie voortdurend beoordelen en naar bevind van zaken handelen voor de periode tot- én na 16 april.